zaterdag 18 juli 2015

Trainingen 2015-2016

De voorlopige indelingen van de trainingen is te vinden via de pagina 'Trainingen', in de menubalk bovenaan deze pagina. Eventuele vragen kan je stellen aan Annemieke, Jan, Joke of Sandra!

vrijdag 10 juli 2015

Wijziging per 1 september 2015: bij alle wedstrijden geldt éénstartsregel!

Let goed op: vanaf 1 september 2015 wordt er een belangrijke reglementswijziging doorgevoerd bij alle wedstrijden: Bij alle wedstrijden zal de éénstartsregel van kracht zijn. Vals starten heeft dus direct diskwalificatie tot gevolg! De wedstrijd gaat gewoon van start en pas na afloop van je race wordt via de uitslag bekend gemaakt dat je een valse start had.

De KNZB meldt het volgende:
In het FINA reglement is sprake van slechts 1-start; Nederland is met 2-starts inmiddels een uitzondering in de gehele wereld. Reeds bij vele wedstrijden in Nederland, waaronder NK’s, is slechts 1 start toegestaan. De praktijk wijst uit dat er inmiddels een 1-start discipline is en men gewend is aan de regel. 2- starts wedstrijden worden willekeurig toegepast en de enige achterliggende gedachte lijkt nog verkleining van de kans op diskwalificatie. Echter in het reglement (art. D 4.5) bestaat reeds de mogelijkheid bij bepaalde wedstrijden (I niveau) een tolerantienorm in te bouwen met betrekking tot het diskwalificeren van deelnemers, de start wordt hier nu ook onder begrepen (zwemslagen en de start vormen immers gezamenlijk de race). I-niveau wedstrijden zijn wedstrijden op het laagste niveau; hieronder vallen ondermeer de Swimkick wedstrijden (voor beginnende zwemmers). Bij deze wedstrijden is de tolerantienorm standaard van toepassing. De afwijking van de FINA-regel is niet langer wenselijk en bevordert niet de duidelijkheid naar zwemmers en het leerproces. Valse starts verstoren de concentratie van de zwemmers en zorgen voor een rommelig verloop van de wedstrijd. Meerdere valse starts kunnen zelfs leiden tot een significante uitloop van een wedstrijd met consequenties voor de badhuur. Voor verdere gelijkschakeling aan het FINA-reglement dient dan ook de gehele startprocedure te worden aangepast middels het toevoegen van een aantal korte fluitsignalen voor de start.